Úřední deska

 

Pozvánka

 
Představenstvo Hospodářského obchodního družstva Dolní Heřmanice,
se sídlem Dolní Heřmanice 125, okr. Žďár nad Sázavou, IČ 494 34 268

Vás srdečně zve na

výroční členskou schůzi,

která se koná

v pátek 12. června 2020 v 15.00 hodin


v budově HOD Dolní Heřmanice č. p. 125
 

Program:

 
  1. Zahájení výroční členské schůze
  2. Zpráva představenstva družstva o výsledku hospodaření a účetní závěrce za rok 2019
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2019, rozdělení zisku
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Závěr
 
S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři Hospodářského obchodního družstva Dolní Heřmanice, se sídlem Dolní Heřmanice 125, od 29. 5. 2020 každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hodin.

Na schůzi je možné zastupování na základě plné moci.

V Dolních Heřmanicích 29. 5. 2020


Za představenstvo:

Jiří Prokeš, předseda představenstva